Portfolio

Moje portfolio z czasów studenckich i tuż po możesz obejrzeć pod adresem www.portfolio.malinska.pl. Tam się produkuję bardziej artystyczno-graficznie.
Teraz poszłam w trochę innym kierunku: www.malinska.pl