Przyszłość w rękach Amerykanina

Szczegółów nie podam, powiem tylko, że dziś został poczyniony pewien decydujący krok (patrz: decydujący mail). Moja zawodowa przyszłość leży teraz w rękach pewnego Amerykanina.

Let’s see…

Dla odprężenia konsumuję wino (w ilościach niepoliczalnych).