Szatański plan informatyzacji użytkowników

Jak namówić użytkowników, żeby korzystali z narzędzi, które im się podsuwa? Zbudować siatkę wzajemnych zależności między narzędziami i usługami. Oto najnowszy przykład, z którego jesteśmy bardzo dumni:

  • Ankieta w formie elektronicznej jest dostępna w intranecie przez portal SSL-VPN (zakładka Ankieta Szkoleniowa).
  • Ankieta w formie papierowej jest do pobrania w zakładce Dokumenty > Sprawy pracownicze [tu link]. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Działu Personalnego.
    Uwaga: osoby, które zdecydują się na wypełnienie ankiety w formie papierowej, prosimy o zaznaczenie w tabeli szkoleń w punkcie 5. W jakich szkoleniach chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć? pozycji: Obsługa komputera (w jakim zakresie?) i w polu uzasadnienia wpisanie „problemy z obsługą portalu SSL-VPN”.

Rozważam jeszcze zastąpienie pobierania ze strony drukowaniem bezpośrednio z serwera Systemu Centralnego Wydruku. Wtedy nie ma wyjścia: albo oswajasz się z SSL-VPN, albo z Systemem Centralnego Wydruku 😀