Segregacja odpadów – subiektywny podział praktyczny

A. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
> punkty zbiórki u producenta
przykład: sprzęt AGD, np. stara lodówka

B. odpady wielkogabarytowe

takie, które ze względu na rozmiary lub masę nie mieszczą się w typowych pojemnikach (z wyłączeniem A)
> wystawiać obok śmietnika (chyba?)
przykład: stara kanapa (ale już nie stara lodówka)

C. odpady niebezpieczne
takie, które zawierają niebezpieczne składniki i mają niebezpieczne właściwości (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach), w tym:
przeterminowane leki > do apteki
zużyte baterie > wyznaczone punkty zbiórki
zużyte akumulatory > w placówkach handlowych i w stacjach obsługi i naprawy aut
inne odpady niebezpieczne (typu: farby, lakiery, pokosty, lateks, kleje, chemikalia fotograficzne, środki pirotechniczne) > w przeznaczonych do tego punktach zbiórki

D. odpady roślinne
z działek i targowisk, kłody drzew i gałęzie, mieszkańca bloku generalnie nie dotyczy
> zaleca się kompostowanie, dopuszcza się spalanie

E. odpady ulegające biodegradacji
odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, na logikę po prostu resztki żywności > POJEMNIK BRĄZOWY

F. odpady opakowaniowe i surowcowe
czyste szkło, papier, tektura, metal
jeśli zbierane łącznie > POJEMNIK CZERWONY
jeśli oddzielnie:
– odpady opakowaniowe i nieopakowaniowe z papieru i tektury > POJEMNIK NIEBIESKI
– odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego > POJEMNIK BIAŁY
– odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego > POJEMNIK ZIELONY
– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, z metali, wielomateriałowe > POJEMNIK ŻÓŁTY

G. Odpady z remontów
te, na które trzeba zakupić kontener

H. Odpady niesegregowalne???

chyba te, które nie dadzą się skompostować jak E, ani spożytkować jak F. przykład: zużyte pieluchy jednorazowe, kartony po mleku i napojach, zabrudzony i tłusty papier > do oddzielnego pojemnika?

Codzienne odpady przysparzające wątpliwości:
szkło żaroodporne, stołowe, okienne, okularowe, lustra, fajans, porcelana i ceramika, styropian, termometry rtęciowe, żarówki, butelki i pojemniki po olejach, opakowania po aerozolach, puszki po farbach. Czyli (za tata i max):

Najgorzej, że czasem nie do końca jestem pewny, co trzymam w ręku. Np. gdzie trzeba wyrzucić styropian? Od jakiegoś czasu unikam picia herbaty. No bo: torebkę zwyczajowo rozrywam na części, wyparzoną herbatę do kompostu, samą torebkę suszę i do papieru, a małą zszywkę do metalu. Ale co z tym sznureczkiem?