Dzielenie przez zero w Visual Basicu

Na zajęciach z Visual Basica robiliśmy kalkulator. Przepuściłam przez mój dzielenie 10 przez zero. I dostałam “+nieskończoność”. Indagowany w tej kwestii wykładowca od analizy matematycznej próbował mi wytłumaczyć zjawisko. Bo faktycznie:

W analizie matematycznej przy obliczaniu granic ciągów i funkcji stosuje się symbol nieoznaczony tfrac{0}{0}. Oznacza on, że zarówno licznik, jak i mianownik pewnego ułamka dąży do zera. Wówczas, zgodnie z regułą de l’Hospitala granica ilorazu (przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków) jest równa granicy pochodnej z licznika podzielonej przez pochodną z mianownika. Symbol tfrac{0}{0} nie jest tu jednak formalnie dzieleniem przez zero. (Wikipedia)

Może i symbol tfrac{0}{0} nie jest formalnie dzieleniem przez zero, jednak Visual Basic najwyraźniej stoi z matematyki wyżej niż ja.