NFZ i wątpliwości pacjenta

Boli mnie noga po urazie, sprawa się ciągnie już pół roku. Postanowiłam zacząć leczenie od początku i solidnie (wcześniej było dosyć dorywcze, w nadziei, że najlepszym lekarzem jest czas). Udałam się do mojego lekarza pierwszego kontaktu, który wystawił mi skierowanie do poradni specjalistycznej ortopedycznej. Poszłam jeszcze do naszych kadr poprosić o druk RMUA, bo książeczkę zgubiłam, a za styczeń jeszcze nie dostałam paska. Przy okazji okazało się, że:

  • książeczka podobno nie stanowi już ważnego dokumentu ubezpieczenia, nawet przy stemplowaniu comiesięcznym. Jednocześnie jednak w każdej chwili mogę w kadrach złożyć wniosek o wyrobienie duplikatu (?)
  • jedna przychodnia uważa, że moje skierowanie jest błędnie wypełnione i odsyła do lekarza pierwszego kontaktu po korektę. Druga przyjmuje mnie z tymże skierowaniem bez problemu (?)

Dylematy „pacjenckie” sprawiły, że zaczęłam googlować, zaczynając od hasła System opieki zdrowotnej w Polsce w Wikipedii. Na pierwszy ogień poszła sprawa książeczki. Wg komunikatu NFZ z 12.11.2009 (najnowszego, jaki znalazłam na ten temat, wydanego „w związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku”) dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę może być:

  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

Ad 1: niepokoi mnie słówko „oraz”. Czy druk RMUA musi być okazywany łącznie z drukiem zgłoszenia do ubezpieczenia? Bo jeśli dopuszcza się zamienność, powinny chyba być w oddzielnych bulletach?
Ad 2: czy wzór takiego zaświadczenia jest gdzieś określony?
Ad 3: to, jaki wpis należy uznać za aktualny, określono w tym samym komunikacie:

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
– daty wystawienia
– zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
– daty poświadczenia –
legitymacja ubezpieczeniowa,
– daty opłacenia składki –
ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– daty ważności dokumentu
– legitymacja rencisty.

W zasadzie wszystko jasne, poza tym, że na moim druku RMUA nie mogę znaleźć daty opłacenia składki – z pozycji typu data są tylko: data wypełnienia, okres rozliczeniowy i identyfikator raportu.  Pewnie którąś z nich trzeba po prostu „rozkodować”…

Zobacz też na mrog::blog:
Jak długo jest ważna legitymacja ubezpieczeniowa?
Legitymacje ubezpieczeniowe (nie)zlikwidowane
+ info stąd: stare legitymacje są ważne, dopóki mieszczą się w nich nowe potwierdzenia. Dopóki pracodawca ma czyste druki, może wydawać pracownikom nowe legitymacje.